Prosba o poukázanie  2% vašej dane .

Občianske združenie AMAFILM NICOLAUS, ktoré už takmer 40 rokov úspešne pôsobí v Liptovskom Mikuláši na poli amatérskeho filmu a fotografie Vás prosí o podporu a to formou poukázania 2% vašej zaplatenej dane za rok 2023 v prospech nášho združenia podľa § 50 zákona č. 593/2003 Z.z o dani z príjmov.
Údaje potrebné do vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane:
  • Názov prijímateľa (obchodné meno): AMAFILM NICOLAUS
  • Sídlo: …………………………………………....................... Liptovský Mikuláš, Štúrova 1610/38
  • IČO: ………………………………………………................... 36144002
  • Právna forma: ………………………........................ občianske združenie
  • Bankové spojenie: ……………........................... Fio Banka a.s.
  • IBAN: …………………………………………..................... SK77 8330 0000 0023 0250 6137
Amafilm Nicolaus je registrovaný v notárskom centrálnom registri a teda môže byť príjemcom 2% dane za zdaňovacie obdobie 2023.

Všetky potrebné informácie a postupy o poukázaní 2% z dane nájdete na stránke rozhodni.sk.

Pre fyzické a právnické osoby sú potrebné prílohy na poukázanie súčasťou príslušného daňového priznania.
Zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ, vyplňuje 2 tlačivá, t.j. aj Vyhlásenie aj Potvrdenie o zaplatení dane. Celý postup a tlačivá sú tiež na stránke rozhodni.sk.

Vyplnené tlačivá je potrebné odovzdať na daňovom úrade výlučne v mieste, kde máte trvalé bydlisko.

Zároveň Vás prosíme, aby ste navrhli možnosť poskytnúť 2%, resp. 1,5% pre PO z dane pre AMAFILM NICOLAUS aj svojím priateľom a známym, prípadne Vaším zamestnancom.
Vašim rozhodnutím a podaním vyhlásenia pomôžete podporiť:
  • kultúrnu činnosť v oblasti neprofesionálneho (amatérskeho) filmu a fotografie a aktívnu prácu s mládežou v tejto oblasti,
  • vznik nových filmov, ktoré budú zamerané na kultúrne dedičstvo, spôsob života ľudí, technické rarity a zaujímavosti a tiež zaznamenávanie zaujímavých udalostí,
  • vznik hranej filmovej tvorby,
  • vzdelávacie a školiace aktivity v uvedenej oblasti.
Ďakujeme Vám za vašu podporu a priazeň!
  Za filmárov klubu AMAFILM NICOLAUS
Ján Kuska, predseda združenia (0905 477 005)