Správy o činnosti (PDF-ká sa otvárajú v novom okne, resp. na novej karte)

Filmy a ocenenia (PDF-ká sa otvárajú v novom okne, resp. na novej karte)
Nicolausácke
Medzníky

Najvýznamnejšie úspechy do 31.12.2023

Vôbec prvú cenu sme získali dňa 21.11.1981 v ZK ROH Matador na bratislavskej súťaži „ZADUNAJSKÁ OSMIČKA“ s filmom U zubára. Bola to úplne prvá súťaž, na ktorej sme sa zúčastnili. Na tejto súťaži boli súťažiaci rozdelení do zaujímavých kategórií: „začiatočníci“ a „pokročilí“. Prihlásili sme film samozrejme do kategórie začiatočníkov, no napriek tomu sme vyhrali 1. cenu v hraných filmoch v kategórii pokročilí. A aby to nebolo v ten deň všetko, hneď podvečer sme vyhrali 1. cenu aj na bratislavskom kole vysokých škôl v Záujmovej umeleckej činnosti na študentskom internáte Mladá garda s filmom „Slovenská story“. Tak tieto dva úspechy v jeden deň nás tak zmiatli, že sme pokračovali vo filmovaní a drží nás to doteraz. Ale nemyslite si, že v takomto tempe sme potom pokračovali v zbieraní cien! No aj tak ich už máme neúrekom. Aby sme nevymenovávali všetky, v tomto prehľade nie sú ceny z okresných a krajských postupových súťaží, ktoré už môžeme rátať snáď na stovky.

1. Doma

2. v Českej republike (medzinárodné súťaže)

3. inde v zahraničí


a stovky ďalších ocenení z okresných a krajských postupových súťaží neprofesionálneho filmu.


Na zahraničných festivaloch sme súťažili v

Argentíne, Arménsku, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Chorvátsku, Japonsku, Južnej Kórei, Luxembursku, Macedónsku, Maďarsku, Malte, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rusku, Rumunsku, Švajčiarsku, Taliansku, Tunise, USA.

Videli nás ešte v Holandsku, Grécku, Veľkej Británii a Slovinsku.