16.1.2023 New York

Posledným príspevkom minulého roka (2022) bola zmienka o výlete Peťa Rybína do New Yorku (začiat­kom októbra 2022) + „prísľub“, že okrem do konca januára tohto roku (2023) pribudnú aj videá. Peťo sa naozaj snaží, ako len môže, nafilmovaného a nafoteného materi­álu má však toľko, že to vyzerá skôr na seriál, než na iba jediný samos­tat­ný dokument. Doposiaľ sa mu po­da­ri­lo zostrihať a do „finálnej“ podoby pripraviť 3 diely seriálu. Všetkých bude asi 6, to sa ale uvidí, až budú všetky. Tu sú teda zatiaľ prevé 3 diely (YouTube v novom okne):
  1. Odlet, príchod a ubytovanie
  2. Prvý deň - Manhattan
  3. Druhý deň - Brooklin
  4. Perlička - Central Park
Peťo momentálne intenzívne pra­cu­je na ďalšej (štvrtej) časti (dokumen­tačno-ilustračné foto nižšie), ktorá len čo bude hotová, pribudne sem ďalší Link, aby ste si ju mohli pozrieť.

 O pár dní:  Tak a už je to tu - na YouTube si môžete pozrieť sľúbenú ďaľšiu (4.) časť.