26.1.2012 NicolausPochod 2012

Termín: 11. februára 2012

Trasa: Východná - Kráľová Lehota

POZOR ZMENA!!!
Na bežkách pôjdeme dolinou - Bieleho Váhu! Túto zmenu sme vymysleli vzhľadom na kosu, teda mráz a vzhľadom na pomerne nebezpečný zjazd z konca Čiernej doliny dolu cestou z prečerpávačky do Svarína, lebo sa teraz nedá popri ceste pre záľahy sňahu a cesta je klzisko.... Navyše nová trasa by mala byť aj čosi kratšia.

Viac informácií tu: Pozvánka + stanovy NICOLAUS-POCHOD 2012


Neváhaj a hybaj na NicolausPochod 2012!!!