28.12.2011 PF 2012

10.5.2011 Pozvánka

17.4.2011 Nicolausácka žatva na 44. ročníku krajskej filmovej súťaže

Neprofesionálny film Liptova

16.4.2011 sa uskutočnil v klubovni Liptovského kultúrneho strediska 44. ročník krajskej filmovej súťaže Neprofesionálny film Liptova - Na krajskej prehliadke neprofesionálnych filmov Nicolausáci nielen zabezpečovali technickú stránku podujatia, ale samozrejme aj A nie hocijako. Na súťaž bolo prihlásených 24 filmov z ktorých 10 prihlásili členovia Amafilmu Nicolaus!!!! A všetky získali ocenenia!!!! Tu sú:
  • Ján Kuska - film Bača Milan od Juraja do Šimona - 1. Cena v kategórii dokument a Cena primátora mesta Lipt. Mikuláš
  • Ján Kuska - film Bača Milan verzus smernice EU - 1. Cena v kategórii reportáž
  • Miroslav Ciglian - film Smutná ruža - 1. Cena v kategórii hraných filmov
  • Peter Rybín - film Je tam niekto - 2. Cena v kategórii experiment
  • Ľuboš Trizna - film Nestrácaj nádej - 3. Cena v kategórii videoklip
  • Ľuboš Trizna - film Zvrat o.k. - 3. Cena v kategórii experiment
  • Ľuboš Trizna - film Zvučka 44. Ročníka NFL - Čestné uznanie v kategórii zvučka
  • Ľuboš Trizna - film Boj o bobrovecký most - Čestné uznanie v kategórii reportáž
  • Ján Kuska, Jaroslay Chomo - minútový film Diagnóza - Čestné uznanie v kategórii hraný film
  • Ján Kuska, Jaroslav Chomo - minútový film Nadštandardné vyšetrenie - Čestné uznanie v kategórii hraný film.
Teda dokonca za 10 filmov 11 ocenení. Všetky filmy postupujú na celoštátnu súťaž CINEAMA do Bratisla, v júni 2011

Súťaže sa zúčastnili: Ján Kuska, Jaroslav Chomo, Ľuboš Trizna, Tomáš Špirec, Peter Uhliar, Peter Rybín, Miroslav Ciglian, Maťo Rajčan a Ján Jalovecký.

Súťaž neprofesionálnych filmov Liptova už po 44. krát 6.4.2011

Krajská súťaž Neprofesionálnych filmov Liptova 2011 je tu po 44. krát. V sobotu 16. apríla 2011 sa stretnú amatérski filmári z celého Žilinského samosprávneho kraja v budove Čierneho Orla v Liptovskom Mikuláši.

Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť priestor pre prezentáciu filmovej tvorby v Žilinskom kraji, či poskytnúť možnosť pre porovnávanie a oboznámenie sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania. Amatérski filmári tu majú možnosť stretnúť sa s odborníkmi z oblasti filmu, vypočuť si odbornú analýzu ich súťažného filmu. Súťažiť sa bude v žánri dokument, reportáž, experiment, hrany' film, animovaný film a videoklip.

Krajského kola súťaže Neprofesionálny film v Liptove sa zúčastnia filmoví amatéri zo Žilinského kraja. Ocenené a krajskou porotou odporučené filmy postúpia na celoštátnu súťažnú prehliadku CINEAMA 2011, ktorá sa uskutoční v Bratislave 10.-12. júna 2011.

Na organizácii podujatia sa podieľajú Liptovské kultúrne stredisko a Amafilm Nicolaus v Liptovskom Mikuláši.
Viac aj na: facebook a Mikuláš24

6.1.2011 Info z Tatranského Kmazíka 2010

15.-16. októbra 2010 Nicolausáci súťažili na medzinárodnej tematickej súťaži neprofesionálnych filmov Tatranský Kamzík, ktorá sa koná každé 2 roky v Liptovskom Hrádku. Táto súťaž, ktorá je najprestížnejšia na Slovensku sa koná pod záštitou Medzinárodnej organizácie neprofesionálnych filmov UNICA. Takmer na domácej pôde nicolausáci súťažili s tromi filmami: MS po slovensky (J. Kuska, P. Rybín), V Uhlisku nad Porúbkou a Kaderníci v Liptovskej Lúžnej (obidva Ján Kuska). A aj tu boli úspešní: Film V Uhlisku nad Porúbkou získal 1. Cenu v kategórii tvorba a ochrana životného prostredia.