Kapustnica + 60-ka 8.12.2019

V sobotu, 7.12.2019, sa zišli členovia klubu amatérskych filmárov AmaFim-Nicolaus (alebo, ak chcete: NicolausFilm) na koncoročnom posedení pri kapustnici, z príležitosti 40. výročia vzniku klubu, a 60. narodenín Janka Kusku.

RYBínovÝM okom 13.11.2019

Pretože Občianske Združenie AmaFilm-Nicolaus (alebo, ak chcete: NicolausFilm) je združenie neprofe-sionálnych nie len filmárov, ale aj fotografov, niektorí členovia sú aktívni aj v oblasti fotografie. Jedným z nich je aj Peťo Rybín, prierez fotografickou tvorbou ktorého si mohla široká verejnosť pozrieť na výstave jeho fotografií, ktorej vernisáž sa konala 13.11.2019

v priestoroch Liptovského Kul-túrneho Strediska, za bohatej účasti návštvníkov. Sprievodné video si môžete pozrieť vľavo, no a fotografie z vernisáže, ako aj samotnú výstavu po kliknutí na ilustračné foto vpravo:

21.9.2019 13. NicolausFilm.bike-tour alebo: Filmársky cyklo-presun 2019

HAH 2019 27.7.2019

Počasie bolo premenlivé, väčšinou pršalo - najprv veľká búrka, neskôr iba „zvýšená vlhkosť priestoru“. Zato pobyt a aktivity boli miestami „extrémne divoké“, až hraničiace so zdravým rozumom. Pozri fotky:

Klubová exkurzia do Petzvalovho múzea
v Spišskej Belej 1.6.2019

Členovia klubu Liptovsko-Mikulášskych amatérskych filmárov NikolausFilm (alebo, ak chcete: Amafilm-Nicolaus) si zaumienili, že na Deň detí, 1. júna 2019, tento svoj sviatok oslávia výletom. Fotky: